Siffervärld

Vår siffervärld – ett nytt finlandssvenskt läromedel i matematik för åk 1–6

Vår siffervärld låter eleven upptäcka matematiken i vardagen och omgivningen! Inlärningen är inspirerande och rolig och matematiken blir en självklar del av elevens omvärld.

Upplägget gör det naturligt att integrera matematiken med ämnen som omgivningslära, bildkonst och modersmål. Eleverna får träna matematik i kombination med sådant de redan kan eller ska lära sig i andra ämnen i skolan.

Tydliga mål, inspirerande illustrationer och mångsidiga uppgifter lägger en stabil grund för den matematiska färdigheten. För elev och lärare!

 

Elevböcker

Böckerna är indelade i kapitel som i sin tur är indelade i lektioner. Den tänkta lektionstiden är 45 minuter. 

Lektionerna består av två uppslag. Första uppslaget innehåller basuppgifter och det andra tilläggsuppgifter. Sist på andra uppslaget finns "Träna", som kan användas som hemuppgift.

Varje årskurs har sin egen miljö. I årskurs 1 rör vi oss i skogen, i parken och på gården och i årskurs 3 på landsbygden, ängen och åkern.

Vår siffervärld 1A

Vår siffervärld 1A lägger systematiskt grunden för den matematiska förståelsen. Vi jobbar med omgivningen och det konkreta – från antal via mönster till tiokamrater, addition och subtraktion. Vi upptäcker också räknehändelser i bild och vardag.

Provläs ett utdrag här.

Vår siffervärld 1A finns ute NU!

Vår siffervärld 1B

I Vår siffervärld 1B går vi upp till talet 20 och jobbar med addition och subtraktion med tiotalsövergång på ett mångsidigt sätt. Dessutom ser vi på klockan, geometri och mätning.

Precis som i Vår siffervärld 1A bekantar vi oss också med programmering! 

Vår siffervärld 1B finns ute NU!

Vår siffervärld 3A

I Vår siffervärld 3A startar vi läsåret med att repetera addition och subtraktion, innan vi hugger tag i höstens stora grejer: multiplikation och division. Vi ser också på sambandet mellan multiplikation och division och övar mångsidigt alla fyra räknesätten. Vi övar också programmering.

Provläs ett utdrag här.

Vår siffervärld 3A finns ute NU!

 

Vår siffervärld 3B

Vi inleder med att räkna med bråk och satsar sedan på att mäta och väga. Därefter jobbar vi med stora tal och i synnerhet geometri, både plangeometriska figurer och kroppar.

Precis som i Vår siffervärld 3A jobbar vi också mer och mer med textuppgifter. 

Vår siffervärld 3B utkommer i maj 2021.

 

 

Vill du bekanta dig med böckerna?

Boka friex här!

 

 

Digitala material

Vår siffervärld är också digital! Eleven får jobba med tydliga och mångsidiga uppgifter och läraren får ett digert materialpaket fullt av stöd, konkreta uppgifter och videor.

Digitala lärarmaterial

Lärarmaterialet ger dig konkreta mål och verktyg för såväl varje lektion som för hela läsåret.

Vi tipsar om hur du kan lägga upp lektionen, ger förslag på frågor till temabilder, huvudräkning, lekar och aktiviteter utomhus. För varje lektion finns anvisningar, tips och kopieringsunderlag.

Mål och bedömning ska gå hand i hand och därför ingår både formativ bedömning och summativa prov till kapitlen.

Naturligtvis har materialpaketet även digitala kopior på elevböckerna och facit.

De digitala materialpaketen till Vår siffervärld 1 och 3 utkommer 10.8.2021.

 

Digitala elevmaterial

Det digitala elevmaterialet ger eleven möjlighet att öva fokuserat och självständigt.

Tydliga, väl avgränsade uppgifter låter eleven träna i egen takt. Uppgifterna ger eleven omedelbar respons och uppmuntrar till att jobba vidare. Lektionens uppgifter är samlade i lärstigar.

Eleven har tillgång till samma videor som läraren, som stöd i hemuppgifterna.

De digitala elevmaterialen till Vår siffervärld 1 ochutkommer 10.8.2021.

Inspirationsmaterial!

Här bjuder vi på lite inspirationsmaterial till Vår siffervärld! Materialet kommer dels från elevboken Vår siffervärld 1B och det digra lärarmaterialet för årskurs 1.

Vår siffervärld jobbar mycket med bilder och att upptäckta matematiken i bild – och i sin egen omgivning. Här kan du ladda ner både en stor temabild från boken och det frågebatteri som finns i lärarhandledningen. Motsvarande frågor, tips och exempel finns till alla stora temabilder i alla böckerna.

Klicka på bilden intill för att visa den i storskärmsläge och för att ladda ner den, om du vill. (Anna Härmälä har gjort illustrationen.)

Ladda ner frågorna, tipsen och räkneuppgifterna till bilden här. (Johanna Pipping-Arrakoski och Maria Stenberg har skrivit.)

 

 

Författare

 

Vår siffervärld 1–2

Johanna Pipping-Arrakoski

Johanna Pipping-Arrakoski är klasslärare, vicerektor och läromedelsförfattare. För tillfället jobbar hon i Vindängens skola i Esbo. Hon har tidigare jobbat som pedagogisk handledare på Lärum. För Johanna är reflektion och tolkning med alla sinnen viktigt. Utomhuspedagogik och kooperativt lärande är hennes favoritmetoder.

Maria Stenberg

Maria Stenberg är klasslärare och läromedelsförfattare. Hon har lång erfarenhet av nybörjarundervisning i Helsingfors, Kyrkslätt och Jakobstad. Hon vill jobba för en helhetsundervisning där matematiken får ta plats. Maria betonar en jämlik skolstart där matematiken ska kännas utmanande, meningsfull och verklighetsförankrad för alla i klassen. Kultur, natur och mönster är viktiga delar i hennes arbete.

Vår siffervärld 3–4

Maria Ahlberg 

Maria Ahlberg är klasslärare och läromedelsförfattare. Hon jobbar i Kvarnbackens skola i Borgå med fokus på årskurserna 4–6. Maria anser att grunden för all inlärning är trygghet. Endast i en trygg miljö kan den enskilda eleven jobba utgående från sina egna förutsättningar och utforska sin omvärld tillsammans med andra. 

Johanna Store

Johanna Store är klasslärare, ämneslärare i svenska, historia och religion samt läromedelsförfattare. För tillfället jobbar hon i Minervaskolan i Helsingfors i åk 5 och 6. Johanna jobbar gärna ämnesövergripande och tematiskt. Hon tycker att något av det viktigaste som lärare är att berätta, diskutera och relatera skolämnena till elevernas vardag och egna erfarenheter.

Illustratör

Anna Härmälä

Anna Härmälä har studerat grafisk design vid Lahden Muotoiluinstituutti och har en magisterexamen i visuell kommunikation från Bergens Konsthögskola. Hon arbetar som författare, illustratör och lärare. Hon har själv haft svårt med matematiken i skolan och tycker att det är roligt att undervisningen idag är mer mångsidig. Under sina författarbesök i finlandssvenska skolor har hon träffat väldigt många roliga, finurliga och smarta elever och hon hoppas att de kommer att tycka om hennes bilder.

Vill du veta mer om Vår siffervärld eller boka en presentation?

Kontakta oss på laromedel@sets.fi eller ring Roland på nummer 050 44 83 555 så berättar vi mer och tar fram en lösning för just din skola.

 


 

Kundtjänst
laromedel@sets.fi

Försäljningsansvarig
Roland Juthman
roland.juthman@sets.fi
050 44 83 555